+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Uprość sieci WAN w swoich oddziałach

VMware SD-WAN™ zapewnia wysokowydajny i niezawodny dostęp oddziałów do usług w chmurze, prywatnych centrów danych i aplikacji korporacyjnych opartych na SaaS.

VMware SD-WAN by VeloCloud umożliwia dostęp do wydajnej hybrydowej sieci WAN z wykorzystaniem technologii modelu SD, oprogramowania monitorującego i wirtualizujcego połączenia dla zapewnienia sprawności i niezawodności.

Jak działa SD-WAN?

Umożliwia migrację do chmury

SD-WAN zapewnia funkcjonalność hybrydową, wielochmurową i SaaS, aby wspierać potrzeby dzisiejszych firm.

Platforma usług wirtualnych typu End-to-End

SD-WAN łączy dowolne urządzenie lub dowolnego użytkownika z dowolną aplikacją w dowolnej lokalizacji w sieci WAN z dogłębną analizą sieci i bezpieczeństwem poprzez nakładkę sieciową.

Uproszczona obsługa sieci WAN

Wdrożenia oddziałów i zdalnych lokalizacji są proste dzięki globalnej widoczności sieci WAN, sprawnemu działaniu i skalowaniu za pomocą zautomatyzowanej platformy.

Wybór w zakresie Edge Security

Bezpieczeństwo w chmurze jest kluczowe dla SD-WAN i jest osiągane poprzez segmentację end-to-end oraz VNFy bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy SD-WAN.

Cechy VMware SD-WAN

Wydajność i niezawodność

Zapewnienie hybrydowej sieci WAN o wysokiej wydajności, niezawodności transportu i elastyczności dostawcy w celu zapewnienia optymalnej wydajności nawet w przypadku wymagających aplikacji, takich jak transmisja głosu i wideo.

Sieć w chmurze

Eliminacja kar za backhaul w centrach danych dzięki sieci przystosowanej do obsługi chmur, zapewniającej zoptymalizowaną bezpośrednią ścieżkę do publicznych i prywatnych chmur przedsiębiorstwa.

Wirtualna platforma usługowa

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmniejszyć powierzchnię oddziału firmy. VMware SD-WAN umożliwia bezproblemowe wstawianie i łączenie zwirtualizowanych usług w siedzibie firmy i w chmurze.

Automatyzacja i orkiestracja

Scentralizowane monitorowanie, widoczność i kontrola chmury umożliwiają bezdotykowe wdrażanie w oddziałach, zapewniając jednocześnie automatyczne aktualizacje polityki biznesowej i oprogramowania sprzętowego, wydajność łączy i pomiary przepustowości.

KOMPONENTY ROZWIĄZANIA

VMware SD-WAN Gateway™

Rozproszona sieć bram, rozmieszczona na całym świecie lub lokalnie u dostawców usług, zapewnia skalowalność, nadmiarowość i elastyczność na żądanie. Bramy VMware SD-WAN optymalizują ścieżki danych do wszystkich aplikacji, oddziałów i centrów danych, a także umożliwiają dostarczanie usług sieciowych do oraz z chmury.

VMware SD-WAN Edge™

Urządzenia klasy korporacyjnej typu zero-touch, które zapewniają bezpieczną, zoptymalizowaną łączność z aplikacjami w dowolnej lokalizacji, w tym z prywatnymi centrami danych, chmurami publicznymi i wdrożeniami hybrydowymi. VMware SD-WAN Edge zapewnia głębokie rozpoznawanie aplikacji, sterowanie aplikacjami i pakietami, pomiary wydajności i kompleksową jakość usług. Może obsługiwać usługi funkcji sieci wirtualnej (VNF – virtual network function), upraszczając wdrażanie usług sieciowych w oddziałach.

VMware SD-WAN Orchestrator™

Hostowane w chmurze lub lokalne, bezpieczne i skalowalne internetowe narzędzie do centralnego zarządzania zapewnia uproszczoną konfigurację, udostępnianie, monitorowanie, zarządzanie błędami, rejestrowanie i raportowanie. VMware SD-WAN Orchestrator umożliwia prostą implementację opartych na biznesie zasad dostarczania aplikacji, upraszczając zarządzanie ruchem aplikacji.

VMware liderem w MQ Gartnera 2020 dla infrastruktury WAN Edge

Już trzeci rok z rzędu VMware SD-WAN™ by VeloCloud® przewodzi rynkowi infrastruktury WAN Edge Infrastructure, zajmując najwyższe miejsce w kategorii Completeness of Vision oraz najwyższą pozycję w kategorii Ability to Execute.

Jako mocne strony VMware SD-WAN™ by VeloCloud® wymienione w raporcie zostały:

  • solidne produkty, pokaźną bazę klientów SD-WAN, rozbudowany globalny kanał dystrybucji oraz silne zasoby finansowe, co wskazuje na wysoką rentowność w przyszłości;
  • posiadanie udokumentowanej zdolność do obsługi dużych klientów, posiadających 1000 i więcej oddziałów.

Oceniono również, że strategia dostawcy w zakresie zapewnienia coraz większej ilości zabezpieczeń i analityki, która jest silnie dopasowana do potrzeb klientów.

Pobierz nasze materiały prezentujące rozwiązania SD-WAN by VeloCloud i sprawdź w jaki sposób może ułatwić pracę w Twojej firmie.

  • VMware SD-WAN by VeloCloud do obsługi użytkowników w oddziałach
  • SD-WAN do pracy w domu
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy VMware Workspace One w Polsce.