+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Transformacja przedsiębiorstwa dzięki SD-WAN

Rozwiązanie Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) wirtualizuje sieć WAN, aby oddzielić usługi oprogramowania sieciowego od podstawowego sprzętu – zapewniając sprawność, elastyczność, prostotę, wydajność i skalowalność dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z chmury.
VMware SD-WAN jest jedynym rozwiązaniem SD-WAN dostarczanym w chmurze z oddzielną płaszczyzną orkiestracji, płaszczyzną sterowania i płaszczyzną danych, wykorzystującym bezpieczną i skalowalną sieć w chmurze. Oparte na chmurze dostarczanie usług, orkiestracja i analityka tworzą elastyczną architekturę zaprojektowaną tak, aby sprostać wymaganiom stawianym obecnie przez działy informatyczne przedsiębiorstw, przy jednoczesnej elastyczności umożliwiającej spełnienie nieprzewidzianych przyszłych wymagań.

Dlaczego SD-WAN

Rozwiązania SD-WAN dostarczają abstrakcji oprogramowania w celu utworzenia nakładki sieciowej i oddzielenia usług programowania sieciowego od sprzętu bazowego.

Uproszczenie obsługi sieci WAN

Dostarczanie oddziałów w ciągu kilku minut dzięki zautomatyzowanemu wdrażaniu bez użycia narzędzi. Centralne zarządzanie siecią WAN z chmury, z globalną widocznością i kontrolą napraw. Szybkie skalowanie dzięki automatyzacji, politykom opartym na wynikach i kompleksowej analityce.

Łatwe podłączenie do dowolnej chmury

Bezpośredni dostęp do usług SaaS, hybrydowych i wielochmurowych za pośrednictwem bramy jako usługi. Umożliwia łatwe przyjęcie chmury dzięki zarządzanej platformie do dowolnej chmury. Zmniejszenie opóźnień w dostępie do obciążeń roboczych w chmurze bez konieczności korzystania z backhaul’u w centrum danych.

Zapewnienie wydajności aplikacji

Optymalizuj wydajność dostępu do aplikacji za pośrednictwem dowolnego typu łącza WAN dzięki nieodłącznej zdolności do określania dostarczania treści przez wiele transportów. Zapewnienie pożądanej jakości dla aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu poprzez priorytetyzację opartą na polityce zasad, inteligentne sterowanie ruchem, ciągłe monitorowanie łącza i dynamiczną naprawę.

Wybór w zakresie Edge Security

Dostosuj i egzekwuj inteligentne polityki bezpieczeństwa w całej sieci. Z łatwością wstawiaj zapory innych firm i usługi bezpieczeństwa w chmurze na dowolnej trasie ruchu. Ochrona, priorytetyzacja i izolacja ruchu poprzez model zero-trust i segmentację end-to-end.

Kluczowe elementy SD-WAN

Hybrydowa sieć WAN

SD-WAN wykorzystuje głębokie rozpoznawanie aplikacji, dynamiczne sterowanie ruchem, wybór ścieżki i analizę stanu łącza w celu optymalizacji istniejących łączy hybrydowej sieci WAN i wykorzystania przepustowości – zapewniając wydajność i dostępność klasy korporacyjnej dla aplikacji w siedzibie firmy i w chmurze.
Wykorzystanie przewodowego lub bezprzewodowego Internetu szerokopasmowego w połączeniu z tradycyjnym MPLS w celu zapewnienia przedsiębiorstwom i dostawcom usług ujednoliconych sieci rozległych najwyższej jakości.

Podejście oparte na chmurze

SD-WAN wykorzystuje podejście oparte na chmurze do obsługi rosnącej sieci oddziałów, środowisk wielochmurowych i wdrażania SaaS. Niezależna od transportu architektura SD-WAN, inteligentne sterowanie ruchem, scentralizowane zarządzanie i wdrożenie bezdotykowe zapewniają zoptymalizowany i zautomatyzowany bezpieczny dostęp do chmury.

Przedsiębiorstwa wymagają od swoich sieci większej elastyczności. Virtual Cloud Network przenosi architekturę sieci korporacyjnych i zabezpieczeń w erę cyfrową. Przyjmując Virtual Cloud Network, przedsiębiorstwa działają z wykorzystaniem sieci jako modelu kodowego chmury publicznej, wprowadzając elastyczność chmury publicznej do swojej chmury prywatnej. Oferta Virtual Cloud Network to kompleksowy zestaw rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, od NSX Data Center po VMware SD-WAN.

Połączenia sieciowe oparte na zasadach (Policy-Driven Networking)

SD-WAN wykorzystuje policy-driven networking do proaktywnego zarządzania siecią za pomocą inteligentnych, konfigurowalnych polityk biznesowych. Dzięki SD-WAN można określić zasady segmentacji ruchu, priorytety aplikacji, dodawanie usług bezpieczeństwa i inne, aby zautomatyzować konfigurację sieci i procesy.

Edge Routing lub Branch Routing

SD-WAN zastępuje router oddziałowy, aby poprawić funkcjonalność routingu, uprościć konfiguracje i instalacje IT oraz ułatwić scentralizowane zarządzanie siecią oddziałową – umożliwiając szybkie i bezpieczne skalowanie.

Usługi bezpieczeństwa

SD-WAN centralizuje zarządzanie bezpieczeństwem sieci, egzekwuje zasady bezpieczeństwa w całej sieci oraz zapewnia wgląd w wykorzystanie sieci i zgodność z przepisami. Dzięki SD-WAN można wstawić zapory innych firm i usługi bezpieczeństwa w chmurze do dowolnej trasy ruchu – umożliwiając użytkownikom oddziałów bezpieczny dostęp do centrum danych, aplikacji SaaS i chmury.

Architektura VMware cloud-native SASE (Secure Access Service Edge) łączy w sobie bramy SD-WAN, rozwiązania zero trust network access (ZTNA), secure web gateway (SWG) i cloud security access broker (CASB) oraz funkcje zapory sieciowej nowej generacji. Usługi sieciowe i bezpieczeństwa mogą być dostarczane w sposób integralny lub sekwencyjny do oddziałów, użytkowników mobilnych, kampusów i urządzeń IoT. Platforma SASE łączy usługi sieciowe w chmurze i usługi bezpieczeństwa w chmurze, zapewniając elastyczność, sprawność i skalowalność dla przedsiębiorstw każdej wielkości.